TOPREFERAT.COM.KZ - Қазақша рефераттар

войти на сайт

вход на сайт

Логин: :
Пароль :

Забыл пароль Регистрация

Жүктердi тасымалдағаны үшiн есе айырысу тәртiбi
Жүктердi тасымалдағаны үшiн есе айырысу тәртiбi
1
Раздел: Құқық | Автор: Админ | Дата: 1-10-2015, 11:00
Загрузок: 1069
Жүктердi тасымалдағаны үшiн есе айырысу тәртiбi. Шартқа сәйкес жүк жөнелтушi немесе жүк алушы тасымалдаушы қызметiне ақы төлеуге мiндеттi. Тиiстi төлмдердi төлеушiлер қолма-қол ақшамен, чектер негiзiнде қолма-қол ақшасыз есептеу жолымен, төлем тапсырыстары арқылы жүзеге асырады. Белгiлi бiр жүк жөнелтушiлер мен жүк қабылдаушылар үшiн есеп айырысудың өзге тәртiбi көзделуi мүмкiн. Бұл кезде есеп айырысу тәртiбiн Көлiк және коммуникация министрлiгi бекiтуi мүмкiн, ол өз кезегiнде несиелiк және есеп айырысу қатынастарын реттейтiн заңнаманы басшылыққа алады. Әдетте, төлеушiлер тасымалдау төлемдерiн жүк станциядан жөнелтiлгенге дейiн енгiзедi. Тасымалдаушы пайдасына тасымал төлемiнiң жеткiлiксiз бөлiгiн төлету жүк баратын жерге жеткеннен кейiн жүзеге асырылады. Сондай-ақ, артық төленген сомалар да қайтарылуы мүмкiн. Қазақстан Республикасының “Темiр жол көлiгi туралы” Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес тасымалдаушыға тиесiлi төлемдердi төлеу мерзiмiн өткiзiп алғаны үшiн бөтеннiң ақшаларын заңсыз пайдаланғаны үшiн жауапкершiлiк мөлшерiнде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген айыппұл алынады. Тасымалдаушыға төлем жүзеге асырылғанға дейiн жүктi жөнелтудi кiдiрту жолымен шұғыл санкциялар қолдану құқығы берiледi.


Жүктi жөнелткенге дейiн есеп айырысу кезiнде төлемдердi енгiзу мерзiмi тасымалдауға қабылдау күнiмен анықталады, ал жүк баратын жерге есеп айырысу кезiнде, тасымалдау құжатын-да көрсетiлген жүктi жүк қабылдаушыға беру күнiмен анықталады. Тасымалдау төлемдерiн кем төлеу және артық төлеу бойынша есеп айырысу мерзiмдерi қайсыбiр тарап есептi көр-сеткен сәттен бастап анықталады.


Заңнамамен (ҚР АК 699-бап) жүк жөнелтушiнiң (басқа тұлғаның) жүкке билiк ету құқығы көзделген. Жүк жөнелтушi немесе жүкке билiк ету құжатының иесi тасымалдаушыға тасымалдауды тоқтатуды немесе жүктi қайтаруды талап ете алады не басқа да өкiм бере алады. Бұл жағдайда тасымалдаушы жасалған тасымалға ақы төлеудi, сондай-ақ жасалған өкiмге байланысты келтiрген шығындарды өтеуiн талап етуге құқылы. Жүк баратын жерiне жеткеннен кейiн жүк алушыға жүктi берген кезде жүк жөнелтушi аталған құқықтардан айырылады. Темiр жол тасымалдаулары кезiнде жүктердi жаңа адреске жолдау мүмкiндiгi көзделедi. Жаңа адреске жолдау дегенiмiз жүк алушыны немесе тасымалдауға қабылданған жүктiң баратын станциясын өзгерту. Темiр жол жаңа адреске жолдауды жүк жөнелтушiнiң немесе жүк алушының мәлiмдемесi бойынша жүзеге асырады, мәлiмдемесi бойынша өзгерiс жүзеге асырылған ұйым бастапқы адресат алдында сол өзгерiстiң салдары үшiн жауапты болады және ол жүк жөнелтушi, бастапқы және соңғы жүк алушылар арасында есеп айырысуды реттеуге мiндеттi.


Теңiз тасымалдау шарты бойынша, егер тиелген жүктiң басқа да шығындарын өтемесе, ал жүк жөнелтушi немесе кеме жалдаушы кеме кеткенге дейiн тасымал төлемiн толық енгiзбесе не қосымша қамтамасыз етудi жүзеге асырмаса, тасымалдаушы шарттан бас тарта алады. Бұл жағдайда жүк жөнелтушi тасымалдаушыға толық фрахтының (тасымал төлемiнiң) екiден бiрiн ал, бос тұрып қалу орын алған жағдайда бос тұрғаны үшiн ақы төлеуге және тасымалдаушының өзге де шығындарын өтеуге тиiс. Бұл жағдайда жүктi қайта түсiру де жүк жөнелтушiнiң немесе кеме жалдаушының есебiнен жүзеге асырылады. (Теңiз саудасы туралы заңның 90-бабы). Аталған заңның 89-бабында екi тараптың жүктi теңiзде тасымалдау шартын орындаудан бас тарту негiздерi көзделген 91-бапта жүктi теңiзде тасымалдау шартынан жүк жөнелтушiнiң бас тарту негiздерi мен жағдайлары көзделген.


Тасымалдаушының келiсiмiндегi – өзiне тапсырылған жүктi белгiленген мерзiмде жеткiзiп беру. Жүктердi темiр жолмен тасымалдау шарты бойынша жүктi жеткiзiп беру мерзiмдегi басқа шарттардағыдай ерiктi түрде белгiленбейдi, ол орталықтан анықталады, өйткенi тасымалдаушының жүктi жеткiзiп беру бойынша өз мiндетiн орындауы тек тараптардың еркiне ғана емес, сонымен қатар тасымалдау жүзеге асырылатын жағдай-ларға да байланысты (жолдың өткiзу қабiлеттiлiгiне, поездар қозғалысының белгiленген жылдамдығына, жолдағы аялдамалардың саны мен уақытына және т.б.). Егер жеткiзу мерзiмi өткенге дейiн жүк темiр жолдың құралдарымен баратын станцияда түсiрiлiп қойса немесе жүк тиелген вагон, контейнер жүк алушының құралдарымен түсiрiлуге берiлсе жүк мерзiмiнде жеткiзiлдi деп есептеледi. Жүктердi тасымалдаудың басқа түрлерi бойынша мерзiм заңнамамен белгiленбеуi де мүмкiн, мұндай жағдайларда тараптар оны шартта көздеуге құқылы. Егер жүктi жеткiзу мерзiмi заңнамада және шартта анықталмаса жеткiзу қисынды. Егер жүктi жеткiзу мерзiмi заңнамада және шартта анықталмаса, жеткiзу қисынды мерзiмде жүргiзiлуге тиiс (ҚР АК 698-бап).


Егер вагондарды, контейнерлердi түсiруге беру түсiрушiлер-дiң бос болмауы салдарынан немесе жүк алушыға немесе оның атынан әрекет етiп жатқан көлiк-экспедициялық кәсiпорынға тәуелдi басқа да себептер бойынша кiдiртiлiп жатса және бұған қатысты жалпы нысандағы акт рәсiмделiп қойса, жүк мерзiмiнде жеткiзiлдi деп есептеледi егер ол баратын станцияға жеткiзудiң белгiленген мерзiмi өткенге дейiн келсе. Жүктiң келгендiгi туралы темiр жол жүк алушыны жүк келген күннен кейiнгi 12 сағат-тан кем емес мерзiм iшiнде хабарландыруға мiндеттi. Сондай-ақ, жүк алушы вагондарды, контейнерлердi жүк алушының құралдарымен түсiруге беру уақыты туралы оларды бергенге дейiн екi сағаттан кем емес уақыт iшiнде хабарландырылады. Кейбiр жағдайларда темiр жол жүк алушыны хабарландыруды шарт бойынша жүргiзедi. Темiр жол жүк алушыны жүктiң келгендiгi туралы хабарландырмаған жағдайда жүк алушыға вагондар мен контейнерлердiң тұрып қалғандығы үшiн жауапкершiлiк жүктел-мейдi және ол жүктiң келгендiгi туралы хабарландыру жiберiлгенге дейiн жүктердi сақтау үшiн алынатын алымды төлеуден босатылады.


Тасымалдаушы тасымалдау құжатында көрсетiлген жүк алушыға жүктi беруге мiндеттi, ал соңғысы өз кезегiнде, тиiстi тасымал бойынша тиесiлi төлемдердi төлеуге мiндеттi.


Жүк алушы оны алу барысында бұл туралы жол ведомостiне қол қояды. Жүктi жүк алушының өкiлеттi тұлғасына да беруге болады.


Егер алушының атына жеткiзуi шартпен, келiсiм-шартпен көзделмеген, сондай-ақ атауы темiр жол накладнойына сәйкес келмейтiн жүк келсе, жүк алушы оны жауапты түрде сақтауға алуға мiндеттi.


Жүк ортақ пайдалану орындарында алынған кезде жүк алушы өз атына келген жүктi қабылдауға және станциядан алып кетуге мiндеттi. Жүктiң сапасы бүлiну немесе зақымдану салдарынан оны пайдалану мүмкiндiгi толығымен немесе iшiнара жоғалтылатындай өзгерiске ұшыраған кезде ғана жүк алушы жүктi қабылдаудан бас тартуға құқылы. Баратын станцияға келген жүктер 24 сағат iшiнде тегiн сақталады. Бұл мерзiмнiң ерекшелiгi оның басталуы жүк немесе контейнер темiр жолдың құралдарымен түсiрiлген күннiң немесе жүк жүк алушының құралдарымен түсiрiлуге берiлген күннiң 24 сағатына тураланатындығында. Егер жүк аталған мерзiмнен артық сақталатын болса онда темiр жол еркiн тарифтер бойынша алым алады. Тасымалдаушы жеңуге болмайтын күш жағдайларының орын алды нәтижесiнде жүктi жеткiзуге немесе жүктi сақтаудың шектi мерзiмдерi iшiнде оны құжатта көрсетiлген жүк алушыға беруге мүмкiндiгi болмаған кезде темiр жол жүкке қатысты жүк жөнелтушiнiң нұсқауы бойынша шара қолданады. Жүк жөнелтушi мұндай нұсқауды өзiне хабарландыру келген күннен бастап бiр тәулiк iшiнде беруге мiндеттi.


Әдетте жүк темiр жолмен оның жай-күйiн тексерусiз берiледi. Жтекiзiлетiн станцияда жүктiң жай-күйiн, салмағы мен санын тексеруге заңнамада көзделген негiздер болған кезде ғана жол берiледi. Яғни бұл жерде болжамды түрде жүктiң жеткiлiксiз болу, бүлiну, жойылу жағдайлары туралы сөз болып отыр. Мысалы, жүк бұзылған вагонда, контейнерде немесе пломбасы зақымданған вагонмен, контейнермен не жол бойындағы стан-циялардың пломбаларымен келсе, жүк ашық жылжымалы составта немесе пломбасыз жабық вагондарда жетiспеушiлiк, бүлiну немесе зақымдану белгiлерiмен келсе. Егер тез бүлiнетiн жүк жеткiзу мерзiмiн немесе тоңазытқыш вагондардың температура режимiн сақтамаумен келсе онда жүктi бүлiндi деп болжауға негiз пайда болады. Темiр жол жүктi ортақ пайдалану орындарында түсiрген кезде, жүк алушының тарапынан болашақта болуы мүмкiн талаптардың алдын алудың белгiлi бiр шарасы ретiнде, жүктiң санын тексеру қолданылады. Бұл жағ-дайда тексеру жүктi қабылдау мен берудi еске түсiредi. Өйткенi сол сәттен бастап жүк алушы, тасымалдаушыға тәуелдi емес негiздер бойынша жүктiң түсiрiлу жерiнде жойылу немесе бүлiну қаупiмен, жүктi шығару үшiн өзiне тәуелдi барлық шараларды қолдануға тиiс. Жүктiң салмағы өлшеу кезiнде кемiген, бiрақ айырмашылық қалыпты азаю нормасынан және таза салмағын анықтауда шектi (жол берiлетiн) айырмашылықтан аспайтын кезде жүктiң салмағы тасымалдау құжаттарында көрсетiлген салмаққа сәйкес деп есептеледi. Артық салмақ анықталған кезде, таза салмақты анықтауда жол берiлетiн айырмашылық процентi есепке алынады.


Жүктiң салмағын оны беру кезiнде тексеру әдiсi осы жүктi тиеу кезiнде қолданылған әдiспен жүзеге асырылады. Яғни, салмағын шартты түрде анықтау мүмкiн болады. Алайда, егер жүк баратын станцияда темiр жол мен жүк алушыда таразы болмаса, онда бос тиеу немесе үйiндi түрiнде тасымалданатын жүктер салмағын тексерместен берiледi.


Жүктi тексеру темiр жолдың мiндетi болып табылмайтын жағдайларда ол жүктiң салмағын, орындардың санын, оның жай-күйiн анықтауға шарттық негiзде қатыса алады. Онда еркiн тарифтер бойынша алым алынады.


Жүктi беру сәтiнде немесе оның жол жүруiнде кемiстiктi, бүлiну немесе зақымдануын анықтаудан келесi қадамы болып (коммерциялық актiмен белгiленген) жүктiң iс жүзiндегi кемiс-тiгi, бүлiну немесе зақымдануының мөлшерiн анықтау табылады. Егер сараптама жүргiзу қажеттiлiгi туындаса темiр жол өз бастамасы бойынша немесе жүк алушының талап етуi бойынша сарапшыны немесе тиiстi маманды шақырады. Жүк алушы жүктi дер кезiнде түсiрмеген немесе алып кетпеген жағдайда тасымалдаушы (темiр жол) белгiлi бiр шараларды қолдануға құқылы. Темiр жол бөлiмi бастығының шешiмi бойынша түсiрiлген жүктердi сақтау үшiн алынатын ақы ұлғаюы мүмкiн. Баламалы түрде жүк алушыға жүк жөнелтушiге байланысты себептер бойынша вагондарды кiрiс жолына өткiзуге күтуде темiр жолдың кiрiс жолдарында немесе станция жолдарында белгiленген мерзiмдерден асыра 24 сағаттан артық кiдiртiлген вагондардың, контейнерлердiң тұрып қалуы үшiн айыппұл төленуi немесе вагондарды пайдаланғаны үшiн ақы екi есе мөлшерiне дейiн ұлғайтылуы мүмкiн.


Жүк алушы босатылған вагондарды (контейнерлердi) темiр жолға тапсыруға мiндеттi. Тараптар арасында вагондарды қабылдау тапсырумен байланысты мiндеттер бөлiнедi. Вагондардың iшкi және сыртқы беттерi тазартылуға тиiс, жылжымайтын ин-вентарлық бекiту құралдары (соның iшiнде турникет) дұрыс техникалық жағдайға келтiрiлуге тиiс. Бұл жүктi түсiрудi жүзеге асыратын ұйымға жүктеледi. Вагондарды тазалау мен реквизит-тердi алып тастау жүк алушының мiндетi болып табылатын жағдайларда темiр жол тиiстi түрде тазартылмаған вагондарды қабылдамауға құқылы.

Написать комментарий
Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


Бұл сайтта Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қазақ тіліндегі рефераттар мен курстық және дипломдық жұмыстар ұсынылған. Қазіргі таңда www.topreferat.com.kz сайтының қазақ тіліндегі жұмыстар базасы бүкіл интернеттегі ең үлкен база болып табылады! Біздің базадағы жұмыстар саны 15000-нан асады. Біз бұл жетістікпен тоқтап қалмаймыз! Біз базамызды одан әрі толықтырамыз.
» » Жүктердi тасымалдағаны үшiн есе айырысу тәртiбi

© 2011-2016 Скачать бесплатно на topreferat.com.kz курсовые, дипломные и рефераты на телефон, на планшет и на компьютер.
При копировании материала активная ссылка на источник обязательна.


Мнение посетителей:
 

После 9 класса Вы:

Пойду в 10, 11, закончу школу полностью
Пойду в Колледж
Пойду в ПТУ
Пойду работать
Снова пойду в 9 класс

 
 
Похожие: