TOPREFERAT.COM.KZ - Қазақша рефераттар

войти на сайт

вход на сайт

Логин: :
Пароль :

Забыл пароль Регистрация

Қатты су арынды режим кезіндегі гидродинамикалық есептер РНМ курстық жұмыс
Қатты су арынды режим кезіндегі гидродинамикалық есептер РНМ курстық жұмыс
0
Раздел: Мұнай | Автор: Админ | Дата: 10-04-2015, 05:00
Загрузок: 1656

 МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com.kz

КІРІСПЕ 3

1 ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР

2 ТҮП ҚЫСЫМЫН ТАҢДАУ 4

4

3 ШОҒЫР ПІШІНІН СХЕМАТИЗАЦИЯЛАУ 5

4 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ҰҢҒЫЛАРДЫ ТИІМДІ

ОРНАЛАСТЫРУ

6

5 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ИГЕРУДІҢ ӘР КЕЗЕҢІНДЕГІ

ШЫҒЫМДАРДЫ ЕСЕПТЕУ 10

6 ҚАБАТ ҚЫСЫМЫН ҰСТАУ ЕСЕПТЕРІ

6.1 АЙДАЛАТЫН СУДЫҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ

6.2 АЙДАУ ҰҢҒЫЛАРЫНЫҢ ТҮП ҚЫСЫМДАРЫН АНЫҚТАУ

6.3 АЙДАУ ҰҢҒЫЛАРЫНЫҢ САНЫН АНЫҚТАУ

16

17

18

ҚОРЫТЫНДЫ 20

ӘДЕБИЕТТЕРЖұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: - бет
Пәні: Мұнай

-----------------------------------------------------------------------------------

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

User

User

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1 ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР
2 ТҮП ҚЫСЫМЫН ТАҢДАУ 4

4

3 ШОҒЫР ПІШІНІН СХЕМАТИЗАЦИЯЛАУ 5
4 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ҰҢҒЫЛАРДЫ ТИІМДІ
ОРНАЛАСТЫРУ
6

5 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ИГЕРУДІҢ ӘР КЕЗЕҢІНДЕГІ
ШЫҒЫМДАРДЫ ЕСЕПТЕУ
6 ҚАБАТ ҚЫСЫМЫН ҰСТАУ ЕСЕПТЕРІ

6.1 АЙДАЛАТЫН СУДЫҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ
6.2 АЙДАУ ҰҢҒЫЛАРЫНЫҢ ТҮП ҚЫСЫМДАРЫН АНЫҚТАУ

6.3 АЙДАУ ҰҢҒЫЛАРЫНЫҢ САНЫН АНЫҚТАУ

16

17

18

ҚОРЫТЫНДЫ 20

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 21

ҚОСЫМША А

ҚОСЫМША В
24

КІРІСПЕ

Гидродинамикалық есептер мұнай кенорындарын игеру жобасының негізгі бөлімін
Геологиялық зерттеулер көрсеткендей алынған игеру объектісінің құмтастары біртекті
1) 1 ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР

1 Есептеу нұсқасының периметрі Рр=42000 м

2 Есептеу нұсқасындағы аудан Sн=41,5•106 м2

3 Нұсқадағы тиімді қалыңдық hн=7,5 м

4 Ұңғы тереңдігі Н=1880 м

5 Өткізгіштік k=0,26 мкм2

6 Мұнай тұтқырлығы мн=2,0 мПа•с

7 Қабат суының тұтқырлығы мв=1,3 мПа•с

8 Ұңғы радиусы rс=1,7 мм

9 Кеуектілік m=0.2

10 Мұнайға қанығушылық коэффициенті в=0,876

11 Мұнай бергіштік коэффициенті з=0,65

12 Қайта есептеу коэффициенті b=1,4 м3/т

13 Қабат қысымы Рпл=Н/10=1880/10=188атм=18,8МПа

2 ТҮП ҚЫСЫМЫН ТАҢДАУ

Игерудің есептеу вариантын таңдау үшін фонтанды туғызатын қысымының
,
мұндағы:

Н=1880 м – ұңғының орташа тереңдігі;

Р2=0,5 МПа – буферлік қысым;
Рнас=10,58 МПа – қанығу қысымы;
Gэф=22,2 м3/т – тиімді газ факторы;

d=2 – фонтан құбырларының диаметрі, дюйм;

гср – мұнайдың орташа меншікті салмағы, г/см3;

гн.пл=0,76 г/см3 – қабат жағдайындағы мұнайдың меншікті
гн.пов=0,852 г/см3 – жер беті жағдайындағы мұнайдың меншікті
(1) теңдеуге берілген мәндерді қойып келесіні аламыз:

Көріп тұрғанымыздай, фонтандау қысымының шегі, яғни минимал түп
3 ШОҒЫР ПІШІНІН СХЕМАТИЗАЦИЯЛАУ

Алынған пайдалану объектісі бұрыс геометриялық пішінге ие. Бұл
Келесі, барлық есептеулер сақина ауданы үшін жүргізіледі. Шоғыр
Ауыстыру шартынан сақинаның сыртқы радиусын анықтайық (есептік нұсқаның
.

Орталық батарея радиусы (соңғы қатардың) аудандардың (қорлардың) теңдігі
бұл жерден,

4 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ҰҢҒЫЛАРДЫ ТИІМДІ ОРНАЛАСТЫРУ

Жоғарыда көрсетілгендей есептік нұсқаның радиусы 6688 м, ал
Бұл жерде қатар саны үшке тең вариантты қарастыралық,
мұндағы rц = r3 =5614 м
Берілген және үшке тең қатарлар санына байланысты
онда

r2=6688•0,895=5986 м,

r1=6688•0,945=6320 м.

Сол графиктен келесіні анықтаймыз:

бұл жерден

Келесі шаманы анықтайық

, және бір мезгілде жұмыс істеп
Барлық мәндерін 1-кестеге толтырамыз.

1-кесте

I вариант II вариант III вариант

1 қатар 9,11Ч104 6,66Ч104 3,4Ч104

2 қатар 9,14Ч104 7,0Ч104 3,42Ч104

3 қатар 9Ч104 6,1Ч104 3,1Ч104

Бұл жерден анықтаймыз (2-кесте):

2-кесте

, м I вариант II вариант III вариант
1 қатар 309,74 226,44 115,6

2 қатар 310,76 238 116,28

3 қатар 306 207,4 105,4

Қабылданған шамалар:

r1 =6320 м; r2 =5986м;
Қатарлардағы ұңғылар санын анықтап 3-кестені толтыралық:

3-кесте

I вариант II вариант III вариант

1 қатар 128 175 343

2 қатар 121 158 323

3 қатар 115 170 335

1-сурет. Ұңғылар қатарларының орналасуын есептейтін диаграмма

2-сурет. Ұңғылар арасындағы қашықтықты анықтайтын номограмма

5 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ИГЕРУДІҢ ӘР КЕЗЕҢІНДЕГІ
Игеру уақытын анықтау үшін қатты су арынды режим
Түп қысымды фонтандаудың минимал қысымына тең деп аламыз.
Есептеу ыңғайлы болуы үшін барлық қажетті шамалар кестеге
Үш қатарлы вариантты қарастыралық:

Қатарлар арасындағы қорларды есептейміз:

,

,

Бірге жұмыс істейтін қатарлардың шығымы келесі формуламен анықталады:

мұндағы Pc j – -ші қатардағы ұңғының
Wj және wj –-ші қатардың сыртқы және
Qj –-ші қатар шығымы;

Бір мезгілде үш ұңғы жұмыс істеген кезде (1
мәні 2 тарауда анықталған түп қысымына тең.
I Вариант = Үш-үш қатардан жұмыс істеген кезде
1) Үш қатар жұмыс істеуде:

2) Екі қатар жұмыс істеуде:

3) Бір ғана қатар жұмыс істеуде:

II Вариант = Екі-екі қатардан жұмыс істеген кезде:

1) Екі қатар жұмыс істеуде:

2) Екі қатар жұмыс істеуде:

3) Бір ғана қатар жұмыс істеуде:

III Вариант = Бір-бір қатардан жұмыс істеген кезде:

1) Бір ғана қатар жұмыс істеуде:

2) Бір ғана қатар жұмыс істеуде:

3) Бір ғана қатар жұмыс істеуде:

4-кесте

I Вариант II Вариант III Вариант

25753,878 27890,433 31632,257

24300,636 27575,321 31874,475

17275,509 21656,173 28872,628

Варианттардың тиімдісін таңдап алу үшін олардың үшеуінде де
Әр кезеңге сәйкес ілеспе суларды есептемегендегі мұнайдың орташажылдық
I вариант.

1. 25753,878Ч0,95=24466,184 т/сут.

2. 24300,636Ч0,85=20655,541 т/сут.

3. 17275,509Ч0,85=14684,183 т/сут.

II вариант.

1. 27890,433Ч0,95=26495,911 т/сут.

2. 27575,321Ч0,85=23439,023 т/сут.

3. 21656,173Ч0,85=18407,747 т/сут.

III вариант.

1. 31632,257Ч0,95=30050,661 т/сут.

2. 31874,475Ч0,85=27093,304 т/сут.

3. 28872,628Ч0,85=24541,734 т/сут.

Мұнайды өндіру мерзімі:

I Вариант

1. ,

2. ,

3. .

II Вариант

1.

2.

3.

III Вариант

1.

2.

3.

Кезеңге сәйкес ілеспе су шығымы:

I вариант.

1. 25753,878Ч0,05Ч365Ч1,029=0,484 млн. т,

2. 24300,636Ч0,15Ч365Ч1,047=1,393 млн. т,

3. 17275,509Ч0,15Ч365Ч1,546=1,462 млн. т.

II вариант.

1. 27890,433Ч0,05Ч365Ч0,950=0,484 млн. т,

2. 27575,321Ч0,15Ч365Ч0,923=1,394 млн. т,

3. 21656,173Ч0,15Ч365Ч1,233=1,462 млн. т.

III вариант.

1. 31632,257Ч0,05Ч365Ч0,838=0,484 млн. т,

2. 31874,475Ч0,15Ч365Ч0,798=1,393 млн.

3. 28872,628Ч0,15Ч365Ч0,925=1,462 млн. т.

6 ҚАБАТ ҚЫСЫМЫН ҰСТАУ ЕСЕБІ

6.1 АЙДАЛАТЫН СУДЫҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ

Қабат қысымын ұстау үшін қабатқа сол қабаттан қанша
Айдауға қажетті су көлемі:

I вариант

1. (9,191+0,484)*1,4 = 13,545 млн.м3;

2. (7,892+1,393)*1,4 = 12,999 млн.м3;

3. (8,285+1,462)*1,4 = 13,646 млн.м3.

II вариант

1. (9,191+0,484)*1,4 = 13,545 млн.м3;

2. (7,892+1,394)*1,4 = 13,000 млн.м3;

3. (8,285+1,462)*1,4 = 13,646 млн.м3.

III вариант

1. (9,191+0,484)*1,4 = 13,545 млн.м3;

2. (7,892+1,393)*1,4 = 12,999 млн.м3;

3. (8,285+1,462)*1,4 = 13,646 млн.м3.

6.2 АЙДАУ ҰҢҒЫЛАРЫНЫҢ ТҮП ҚЫСЫМДАРЫН АНЫҚТАУ

Айдау ұңғыларының түп қысымдары келесі формуламен анықталады:

Рзн= Рнаг+ Рст- Ртр,

мұндағы:

Рнаг = 10 МПа –сораптан шығу қысымы;

Рст=Н/100=18,8МПа–айдау ұңғысында тұрақты күйде тұратын судың тудыратын гидростатикалық
Ртр – Дарси-Вейсбах формуласымен анықталатын үйкеліске шығындалатын қысым:
мұндағы л – үйкеліс коэффициенті, оны анықтау үшін
мына формуламен анықтап алайық:

мұндағы D = 10 см –тізбек диаметрі;

– айдалатын судың тұтқырлығы.

Айдалатын судың көлемі деп қабылдап мынаны анықтайық:

Re > 4000 болғандықтан, л –ны Блазиус формуласымен
Онда

Осылайша

Рзн= 10 + 18,8 - 0,540 = 28,26
6.3 АЙДАУ ҰҢҒЫЛАРЫНЫҢ САНЫН АНЫҚТАУ

Айдау ұңғыларының саны трансценденттік теңдеуден анықталады:

мұндағы

ж = 2 –айдау ұңғысының түп аймағының ластану
Qн – айдалатын судың көлемі;

– айдалатын судың динамикалық тұтқырлығы;

rнаг=rн+ 500 = 6688 + 500 = 7188м
rcн= 10-4 м – айдау ұңғысының келтерілген радиусы;

Игеру варианттарына байланысты әр кезеңдегі қажетті айдау ұңғыларының
I Вариант

II Вариант

III вариант

Есептің нәтижелерін 5-кестеге толтырамыз

5-кесте. Есептің нәтижелері.

ө Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

1 кезең 2 кезең 3 кезең барлығы
Бір кезеңде өндірілетін мұнай, млн.т 9,191 7,892 8,285
Мұнайдың орташа жылдық шығымы, млн.т./жыл 9,4 8,87 6,306
Ілеспе су шығымы, млн.т 0,484 1,393 1,462
Бір кезеңнің ұзақтылығы, жыл 1,029 1,047 1,546 3,622
Өндіру ұңғыларының саны 128 121 115 364
Істен шыққан ұңғылардың саны - 128 121
Айдау ұңғыларының саны 95 90 64 249 101
Айдалатын судық көлемі, млн.м3 13,545 12,999 13,646 40,19
ҚОРЫТЫНДЫ

Игерудің түрлі варианттарына арналған гидродинамикалық есептеулер жүргізіп мынадай
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Крылов А. П. и др. Проектирование разработки
- М. : Гостоптехиздат, 1962.

2. Гиматудинов Ш. К., Борисов Ю. П. и
проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений.

Проектирование разработки - М.: Недра, 1983.

Қосымша А

Курстық жобаға арналған бастапқы мәліметтер

КӨРСЕТКІШТЕР

Р ,

км S ,

км h , м H, м
мкм м ,

мПас м ,

мПа с r ,

мм Р,

МПа

А 33,6 32,2 13,7 1700 0,1 2,5 1,1
Б 34,0 33,0 12,0 1750 0,1 1,7 1,2
В 34,5 34,0 11,0 1800 0,12 1,9 1,3
Г 35,0 35,0 9,0 1850 0,13 2,1 1,1
Д 35,5 34,5 10,0 1900 0,16 2,3 1,2
Е 36,0 35,5 8,5 1950 0,17 2,4 1,3
Ё 36,5 36,0 10,2 1850 0,28 2,5 1,1
Ж 37,0 36,0 7,5 2000 0,3 2,6 1,2
З 37,5 36,5 12,5 1650 0,31 2,7 1,3
И 38,0 37,0 11,5 1600 0,30 2,8 1,1
Й 38,5 37,5 10,5 1720 0,34 2,9 1,2
К 39,0 38,5 9,5 1740 0,24 2,8 1,1
Л 39,5 38,0 7,5 1760 0,34 2,7 1,2
М 40,0 39,0 6,5 1780 0,24 2,6 1,2
Н 40,5 40,0 6,0 1800 0,25 2,5 1,3
О 41,0 39,0 7,0 1820 0,26 2,4 1,2
П 41,5 40,5 8,0 1840 0,3 2,3 1,1
Р 42,0 41,0 8,5 1860 0,28 2,1 1,2
С 42,0 41,5 7,5 1880 0,26 2,0 1,3
Т 43,0 42,5 6,0 1900 0,24 2,3 1,2
У 43,5 43,0 6,5 1920 0,22 2,7 1,1
Ф 33,5 35,0 8,2 1940 0,2 2,8 1,1
Х 33,0 34,0 8,6 1960 0,19 3,0 1,2
Ц 32,5 45,0 7,2 1980 0,18 3,1 1,1
Ч 32,0 46,0 6,0 1900 0,11 3,2 1,3
Қосымша А

жалғасы

КӨРСЕТКІШТЕР

Р ,

км S ,

км h , м H, м
мкм м ,

мПас м ,

мПа с r ,

мм Р,

МПа

Ш 32,0 45,5 5,6 1700 0,12 3,4 1,2
Щ 31,5 46,5 5,8 1680 0,13 3,5 1,2
Ь 31,0 40,0 6,2 1860 0,14 3,6 1,3
Ъ 35,0 39,0 6,0 1800 0,15 3,5 1,2
Э 34,5 38,0 6,4 1750 0,16 3,4 1,1
Ю 34,0 37,0 6,6 1600 0,17 3,3 1,2
Я 33,0 36,0 7,0 1650 0,18 3,2 1,2
Барлық вариантқа жалпы мәліметтер:

m = 20%; b = 0.876; h
gн.пов = 0,85 т/м3; Р2 = 0,5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

МГКОИ және П кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Қатты су арынды режим кезіндегі гидродинамикалық есептер

Орындаған: ГН-00-2қ тобының

студенті Шүленбаев Н.М.

Қабылдаған: оқытушы

Насибуллин Б.

Алматы 2004

Написать комментарий
Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


Бұл сайтта Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қазақ тіліндегі рефераттар мен курстық және дипломдық жұмыстар ұсынылған. Қазіргі таңда www.topreferat.com.kz сайтының қазақ тіліндегі жұмыстар базасы бүкіл интернеттегі ең үлкен база болып табылады! Біздің базадағы жұмыстар саны 15000-нан асады. Біз бұл жетістікпен тоқтап қалмаймыз! Біз базамызды одан әрі толықтырамыз.
» » Қатты су арынды режим кезіндегі гидродинамикалық есептер РНМ курстық жұмыс

© 2011-2016 Скачать бесплатно на topreferat.com.kz курсовые, дипломные и рефераты на телефон, на планшет и на компьютер.
При копировании материала активная ссылка на источник обязательна.


Мнение посетителей:
 

После 9 класса Вы:

Пойду в 10, 11, закончу школу полностью
Пойду в Колледж
Пойду в ПТУ
Пойду работать
Снова пойду в 9 класс

 
 
Похожие:
 • Қосалқы нутч-фильтр аппаратты таңдау
 • Фразеологиялық варианттар
 • Тотығу-тотықсыздану процесі есептер
 • Мұнай кен орнын игеру
 • Қаламқас кен орнында терең сорапты ұңғының жұмысын талдау диплом жұмысы
 • Ұңғының түп маңы аймағын құм тығынынан тазарту курстық жұмыс
 • Құмкөл кен орнындағы тереңдігі 1600 метр пайдалану ұңғыма желісі курстық жұ ...
 • Қуысты ортада газдың белгіленбеген қозғалысы курстық жұмыс
 • Мұнай кенорындарын игеру жобалары курстық жұмыс
 • Магистралды мұнай құбырын жобалау курстық жұмыс
 • Магистралды мұнай құбырын жобалау 7,8 млн т курстық жұмыс
 • Бұрғылау тех курстық жұмыс
 • Боранқұл кен орны курстық жұмыс
 • Өзен кен орны курстық жұмыс
 • Әлібекмола кен орны курстық жұмыс
 • Скважиналарды атқылау әдіспен пайдалану реферат
 • Мұнай және газ ұңғыларын пайдалану тәсілдері реферат
 • Газлифт тәсілі реферат
 • Бұрғылау құбырлары тізбегін көтеріп–түсіру жабдықтары реферат
 • Скважина туралы түсінік реферат