TOPREFERAT.COM.KZ - Қазақша рефераттар

войти на сайт

вход на сайт

Логин: :
Пароль :

Забыл пароль Регистрация

Карбюратолы двигательдің жылу есебі курстық жұмыс




Карбюратолы двигательдің жылу есебі курстық жұмыс
0
Раздел: Соңғы қосылған | Автор: Админ | Дата: 13-03-2015, 12:06
Загрузок: 1547







МАЗМҰНЫ

Кіріспе ………………………………………………………….......…3

1.Жылу есебі…….………………………………………….......5

1.1.Жанармай таңдау…...……………………….................5

1.2.Жұмыс денесінің параметрлері….…………………….............5

1.3.Қоршаған орта параметрлері және қалдық газдар.…............6

2. Қозғалтқыш жұмысының нақты циклдерін есептеу...........7

2.1.Сору процессі . …………………………...…......7

2.2.Сығылу процессі .......………………………….............9

2.3.Жану процессі.....………………………..........11

2.4.Кеңею және шығару процесі…...………........14

3. Жұмыс циклнің индикаторлы параметрлері.….……........15

4.Қозғалтқыштың тиімді көрсеткіштері....….............16

5.Қозғалтқыштың және цилиндрдін негізгі параметрлері....17

6.Индикаторлы диаграмма тұрғызу...……………................19

7.Қорытынды ..………………………………..…………........24

Пайдаланған әдебиеттер тізімі………………………………...……..25

Қосымша



Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 24 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ


МАЗМҰНЫ

Кіріспе ………………………………………………………….......…3

1.Жылу есебі…….………………………………………….......5

1.1.Жанармай таңдау…...……………………….................5

1.2.Жұмыс денесінің параметрлері….…………………….............5

1.3.Қоршаған орта параметрлері және қалдық газдар.…............6

2. Қозғалтқыш жұмысының нақты циклдерін есептеу...........7

2.1.Сору процессі . …………………………...…......7

2.2.Сығылу процессі .......………………………….............9

2.3.Жану процессі.....………………………..........11

2.4.Кеңею және шығару процесі…...………........14

3. Жұмыс циклнің индикаторлы параметрлері.….……........15

4.Қозғалтқыштың тиімді көрсеткіштері....….............16

5.Қозғалтқыштың және цилиндрдін негізгі параметрлері....17

6.Индикаторлы диаграмма тұрғызу...……………................19

7.Қорытынды ..………………………………..…………........24

Пайдаланған әдебиеттер тізімі………………………………...……..25

Қосымша

КІРІСПЕ

Автокөлік шаруашылығының материалдық өнеркәсібіндегі өркендеу, келекшекте автокөлік транспортындағы
Автокөлік қозғалтқыштарын жетілдіру және дамыту бағытындағы негізгі мәселелері: үнемді
Тапсырма

Сегіз цилиндрлі бензинді қозғалтқыштың жылу, динамикалық және беріктік есептерін
Қалыпты қуат Ne = 206 кВт.

Айналу жиілігі n = 7250 мин-1.

Сығу дәрежесі ε = 11.

Цилиндрдің саны i = 8.

Ауаның қатынас коэффициенті α = 0,91.

Қозғалтқыш прототипі AUDI A8 BFL.

1.Жылу есебі

1.1.Жанармай таңдау

Берілген ε = 11 сығу дәрежесіне сәйкес
и

Жанармайдың төменгі жану жылуы:

, [1.1]

мұнда жанармай бірлігінің жану өнімдеріндегі су
.

1.2. Жұмыс денесінің параметрлері

Жанармайдың 1кг мөлшері жану үшін қажетті ауаның теориялық мәні:

; [1.2]

мұнда - жанармайдың 1кг мөлшері жану
0,208 – 1 кмоль ауадағы оттегінің көлемдік құрамы.

; [1.3]

мұнда - 1 кг жанармай жану
0,23 –1 кг ауадағы оттегінің массалық құрамы.

Жанғыш қоспаның мөлшері :

, [1.4]

болғанда:
Толық емес жанармай жану өнiмдерiнiң жеке компоненттерiнiң
; [1.5]

; [1.6]

; [1.7]

; [1.8]

; [1.9]

Толық емес жанармай жану өнiмдерiнiң жалпы санын есептеймiз:

; [1.10]

1.3. Қоршаған орта параметрлері және қалдық газдар

Қозғалтқыштың үрлеусіз жұмыс кезіндегі қоршаған орта қысымы және температурасы
Сығу дәрежесі тұрақты мәнде болып,
Есептелінетін қозғалтқыштың шығарушы трактысының конструктивтік рәсімделуі кезінде газ
. [1.11]

алуға болады.

2. Қозғалтқыш жұмысының нақты циклдерін есептеу

2.1. Сору процессі

Сору процессі кезеңінде қозғалтқыш цилиндрінің жаңғыш қоспаға толуы жүзеге
1.1 – сурет Төрттактылы қозғалтқыштың сору процессі
Жаңа зарядты жылыту температурасы. Жылдам номинальды режимдегі қозғалтқыштың жақсы
Сору кезіндегі зарядтың тығыздығын анықтаймыз:

, [1.12]

мұнда RB –ауаның газдық меншікті тұрақтысы.

,

мұнда R=8315 Дж/(кмоль град) – универсалды газ тұрақтысы.

Сору кезіндегі қозғалтқыш қысымының жоғалуы:

, [1.13]

мұнда - сору жүйесінің кедергісі есебінен
-қарастырылып отырған цилиндр тілігіндегі зарядтың қозғалыс жылдамдығының сөну коэффициенті;
-сору жүйесінің кедергі коэффициенті.

- сору жүйесінің ең кіші тілігіндегі зарядтың орташа қозғалыс
= 2.5 және =80 м/c мәндері қозғалтқыштың
.

Сору соңындағы қысымды анықтайық:

; [1.14]

Қалдық газдар коэффициентін есептейміз:

, [1.15]

мұнда - зарядталу алдынғы коэффициент;

-тазарту коэффициенті .

.

Сору тактысының соңындағы қозғалтқыш цилиндріндегі жылу балансының теңдеуінен сору
; [1.16]

Толу коэффициентін мына формула бойынша анықтаймыз:

; [1.17]

.

2.2 Сығылу процессі

Сығылу процессі кезінде қозғалтқыш цилиндрінде жұмыс денесінің температурасы және
1.2 –сурет. Сығылу процессіндегі қысымның өзгеруі

Бензинді қозғалтқыштың номинальды режим жұмысы кезіндегі сығылу политропиясының
[1.18]

және болғанда номограмма бойынша 25-сурет /1,с.48/
.
Сығылу соңындағы қысым және температураны мына теңдеу бойынша анықтаймыз:

; [1.19]

; [1.20]

Сығылу соңындағы орташа мольдік жылусыйымдылық:

а) ауаның

, [1.21]
мұнда

б) қалдық газдардың

7-кесте бойынша анықталады /1, c.18/ интерполяция әдісімен
в) жұмыстық қоспа

; [1.22]

2.3 Жану процессі

Жану процессі – жанармай жану есебінен бөлінетін жылу жұмыс
1.3 –сурет. Бензинді қозғалтқыштағы жану процессіндегі қысым өзгерісі
Бензинді қозғалтқыштағы жаңа қоспаның молекулярлық өзгеріс коэффициентін мына
; [1.23]

Жұмыстық қоспаның молекулярлық өзгеріс коэффициентін анықтау формуласы:

; [1.24]

Жанармай жануының химиялық толықсыздығынан жоғалған жылу мөлшері:

; [1.25]

.

Жұмыстық қоспаның жану жылуын анықтаймыз:

; [1.26]

Жану өнімінің орташа мольдік жылусыйымдылығы

; [1.27]

Айналу жиілігі мен жүктеуді төмендету кезінде жылуды пайдалану коэффициентінің
n=7250 айн/мин болғанда жылуды пайдалану коэффициентінің мөлшері
Жану процессі соңындағы температура :

; [1.28]

Теориялық жанудағы максимальды жану қысымы :

; [1.29]

Жанудағы нақты максимальды қысым:

; [1.30]

Карбюраторлы қозғалтқыштағы жану процесіндегі қысымның өзгеру мысалы
Қысымның жоғарылау дәрежесі:

; [1.31]

2.4 Кеңею және шығару процесі

Кеңею процесі орындалу кезінде жанармайдың жылулық энергиясының механикалық
Кеңею процесі кезіндегі қысымның өзгеруі 1.4(а) суретте көрсетілген.

қисықтары қозғалтқыштағы цилиндрдің кеңею процесі кезінде қысымның нақты өзгеруін
Қозғалтқыштың цилиндрнен шығару процесі кезінде қалдық газдар шығып кетеді.

Қозғалтқыштың цилиндрнен үрлеусіз шығару процесі 1.4(б) суретте көрсетілген. Қазіргі
Шығару клапандарының жабылуы в.м.т. ден кейін 20 градуста жабылады.
К2 кеңею адиабатасының орташа көрсеткіші номограмма бойынша
ε=11; α=0,91; ТZ =2857.71 К болғанда К2=1,2557

Кеңею политропасының орташа көрсеткіші n2 адиабатаның
Кеңею процесі соңындағы қысым және температура:

; [1.32]

.

; [1.33]

.

а) б)

1.4- сурет. Бензинді қозғалтқыштың кеңею (а) және шығару процестері
Қалдық газдардың алдын ала қабылданған температурасын тексеру:

; [1.34]

3. Жұмыс циклнің индикаторлы параметрлері

Іштен жану қозғалтқышының жұмыс циклі орташа индикаторлы қысыммен, индикаторлы
Теориялық орташа индикаторлы қысым:

; [1.35]

Орташа индикаторлы қысымды анықтаймызлим по формуле (95) /// //ы/
, [1.36]

мұнда - диаграмманың толық коэффициенті.

Индикаторлы П.Ә.К.ті табамыз:

; [1.37]

Жанармайдың индикаторлы салыстырмалы шығыны:

; [1.38]

4. Қозғалтқыштың тиімді көрсеткіштері

Қозғалтқыштың жұмысын сипаттайтын көрсеткіштер индикаторлардан әртүрлі механикалық кедергілерден өту
Әр түрлі кедергілерді өтуге кеткен шығындарды механикалық шығын мөлшерімен
Орташа қысым рм мен сипатталатын механикалық шығындарды алдын
Цилиндр саны 8 болған және S/D; [1.39]
Мұнда - поршеньнің алдын ала қабылданған орташа
Орташа тиімді қысымды және механикалық П.Ә.К. мына формулалар бойынша
; [1.40]

; [1.41]

Жанармайдың тиімді П.Ә.К. және тиімді меншікті шығынын анықтаймыз:

; [1.42]

; [1.43]

5. Қозғалтқыштың және цилиндрдің негізгі параметрлері

Иінді біліктің тиімді қуаты, айналу жиілігі және тиімді қысымы
; [1.44]

Цилиндрдің жұмыс ауданын анықтаймыз:

; [1.45]

Поршень жүрісін S = 82.4мм прототипі секілді қабылдаймыз, сонда
; [1.46]

D=84 мм. деп қабылдаймыз

Қозғалтқыштың негізгі параметрлері мен көрсеткіштерін біржола қабылданған D және
Қозғалтқыш литрлік сыйымдылығы:

; [1.47]

Поршень ауданы:

; [1.48]

Поршеньнің орташа қуатын табамыз:

; [1.49]

Тиімді қуат:

; [1.50]

Тиімді айналу моментін есептейміз:

; [1.51]

Жанармайдың сағаттық шығынын есептейміз:

; [1.52]

Литрлік қуат анықталады:

; [1.53]

.

6. Индикаторлы диаграмма тұрғызу

Индикаторлық диаграмма цилиндрдегі поршеннің жүрісіне байланысты қысымның өзгерісін көрсетеді.Диаграмманы
Поршеннің жүру масштабы μs =
Қысым масштабы
Индикаторлы диаграмма есебін ЖЭСМ көмегімен жүргіземіз.
Теориялық алғанда газ таратудың ұтымды фазаларын таңдау мүмкін емес
-сору клапанының ашылуының басы (т. г’) - 30°
-сору клапанының толық жабылуы (т. а")
-шығару клапанының ашылуының басы (т. в) -
-шығару клапанының толық жабылуы (т. а) - 30° .к.в.
-жанармай шашыратуының озу бұрышы (т. с) -
Цилинр жұмыс көлеміне және жану камерасының көлеміне сейкестендірілген өлшемдер:

мм;
Диаграмманың максимальды биіктігі ( z нүктесі )

мм

Нүктелер ординатысы:

мм; мм;

мм;
мм.

Қысым және ұлғаю политропаларын аналитикалық әдіспен тұрғызу:

а)қысым политропасы

Одан

мм,

Мұнда

мм.

б) ұлғаю политропасы

Одан,

мм

Есептеулер нәтижесі 1-кестеде көрсетілген

1-кесте

№ Нүктелер ОХ,мм ОВ/ОХ Қысым Политропасы Ұлғаю
(ОВ/ОХ)^n1 Px/Mp,мм Px,Мпа (ОВ/ОХ)^n2 Px/Mp,мм Px,Мпа

1 8,2 11,05 24,71 44,48 2,22 20,39 187,59 9,38

2 1 90,6 409,98 737,96 36,9 285,89 2630,19 131,51

3 1 90,6 409,98 737,96 36,9 285,89 2630,19 131,51

4 1 90,6 409,98 737,96 36,9 285,89 2630,19 131,51

5 1 90,6 409,98 737,96 36,9 285,89 2630,19 131,51

6 1 90,6 409,98 737,96 36,9 285,89 2630,19 131,51

7 1 90,6 409,98 737,96 36,9 285,89 2630,19 131,51

8 1 90,6 409,98 737,96 36,9 285,89 2630,19 131,51

9 90,6 1 1 1,8 0,09 1 9,2 0,46

2.1Теориялық орташа индикаторлы қысым

,

мұнда мм2 - aczba диаграммасының ауданы.

Газ таратудың қабылданған фазаларымен сәйкес және от алудың озу
; [1.54]

мұнда λ = 0,265 шатунның ұзындығына кривошип бұрышының қатынасы.

, [1.55]
мұнда R=41,2 мм. –кривошип радиусы.

r', а', а", с', f және b' нүктелерінің мәндері
2-кесте

Нүктелер жағдайы
r' ВМТ ға дейін 30 18 0,0655
a' ВМТдан кейін 30 25 0,1223
a'' НМТдан кейін 70 120 2
c' ВМТға дейін 13 35 0,2313
f ВМТға дейін 30 30 0,1697
b' НМТға дейін 70 125 2
нүктесінің орнын анықтау формуласы:

МПа;

мм.

Жанудың нақты қысымы

МПа;

мм.

Карбюраторлы қозғалтқыштың индикаторлы диаграммасы.

ҚОРЫТЫНДЫ

Бензинді сегіз цилиндрлі қозғалтқыштың жылу есебін жүргізу арқылы
Жылу есебінің нәтижесінде, сонымен қатар кейбір техникалық сипаттамаларды алуға
Қозғалтқыштың көлденең қимасы орындалды.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1.Жүнісбеков П.Ж. Автомобильдің құрылысы және пайдалануы. Астана-2007 ж. 360
2.Алиев Б.А. Автомобильдер және қозғалтқыштар теориясы. Астана-2007
3. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных
4. Методические указания к выполнению курсового проекта по ДВС.
5. Автомобильные двигатели. Архангельский В.М., Вихерт М.М., Войков А.И.
6. Жүнісбеков П. Ж. Жетпейісов М.Т. Автомобильдерді жөндеу
2

25

V








Написать комментарий
Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


Бұл сайтта Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қазақ тіліндегі рефераттар мен курстық және дипломдық жұмыстар ұсынылған. Қазіргі таңда www.topreferat.com.kz сайтының қазақ тіліндегі жұмыстар базасы бүкіл интернеттегі ең үлкен база болып табылады! Біздің базадағы жұмыстар саны 15000-нан асады. Біз бұл жетістікпен тоқтап қалмаймыз! Біз базамызды одан әрі толықтырамыз.
» » Карбюратолы двигательдің жылу есебі курстық жұмыс

© 2011-2016 Скачать бесплатно на topreferat.com.kz курсовые, дипломные и рефераты на телефон, на планшет и на компьютер.
При копировании материала активная ссылка на источник обязательна.


Мнение посетителей:
 

После 9 класса Вы:

Пойду в 10, 11, закончу школу полностью
Пойду в Колледж
Пойду в ПТУ
Пойду работать
Снова пойду в 9 класс

 
 
Похожие:
 • Қосалқы нутч-фильтр аппаратты таңдау
 • Өрт және жарылыс қаупі бар обьектілердегі апаттар
 • Ұңғыдағы құм тығынын жоюдың гидравликалық есебі семестрлік жұмыс
 • Жылжымалы ауылшаруашылық агрегаттардың электр жетегі диплом жұмысы
 • Ұңғының түп маңы аймағын құм тығынынан тазарту курстық жұмыс
 • Сораптардың түрлері және эжекторлық төгу әдісі курстық жұмыс
 • Газды тасымалдауға дайындау курстық жұмыс
 • Газгольдерлер классификациясы және эжекторлық төгу әдісі курстық жұмыс
 • Газ сақтау қоймаларын пайдалану курстық жұмыс
 • Асинхронды қозғалтқыштың статоры курстық жұмыс
 • Өнеркәсіптік желдету курстық жұмыс
 • Өндіріс мекемелеріндегі газбен қамтамасыз ету жүйелері курстық жұмыс
 • Электр машиналары курстық жұмыс
 • Ректификация курстық жұмыс
 • Жылумен қамтуға кететін жылудың шығынын есептеу курстық жұмыс
 • Асинхронды қозғалтқыштар курстық жұмыс
 • Автомобильдердің жалпы құрылысы курстық жұмыс
 • Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету курстық жұмыс
 • Мұнай және газ ұңғыларын пайдалану тәсілдері реферат
 • Шахталардағы таспалы конвейерлердің жылдамдығын автоматты түрде реттеу рефе ...