TOPREFERAT.COM.KZ - Қазақша рефераттар

войти на сайт

вход на сайт

Логин: :
Пароль :

Забыл пароль Регистрация

Кітапхана автоматтандырылған жұмыс орнының әзірлемесі курстық жұмыс
Кітапхана автоматтандырылған жұмыс орнының әзірлемесі курстық жұмыс
1
Раздел: Соңғы қосылған | Автор: Админ | Дата: 13-03-2015, 12:06
Загрузок: 2167МАЗМҰНЫ - www.topreferat.com.kz

КІРІСПЕ 3

1 «КІТАПХАНА» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ПРОЕКТІСІ 4

1.1 Экономикалық ақпараттық жүйе түсінігі 4

1.2 Пәндік облыстың анализі 4

1.3 MS Access-те проектілеу 5

1.4 BDE технологиясы 6

2 «КІТАПХАНА» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫ 8

ҚОРЫТЫНДЫ 15

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 16

ҚОСЫМША АЖұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 23 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

-----------------------------------------------------------------------------------

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 «КІТАПХАНА» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ПРОЕКТІСІ 4

1.1 Экономикалық ақпараттық жүйе түсінігі 4

1.2 Пәндік облыстың анализі 4

1.3 MS Access-те проектілеу 5

1.4 BDE технологиясы 6

2 «КІТАПХАНА» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫ 8

ҚОРЫТЫНДЫ 15

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ 16

ҚОСЫМША А

КІРІСПЕ

Бұл жұмыстың негізгі мақсаты:

Экономикалық ақпараттық жүйені баптау;

Пәндік облысты зерттеу;

Жүйенің концептуалды, логикалық және физикалық проектіленуі;

Жүйемен жұмыс кезінде практикалық дағдыларды формалау – процедуралар,
Қосымшалар арасында мәліметтер алмасыду ұйымдастыру.

Зерртеудің негізгі пәні кітапхана болып саналады.
Бұл баптаудың өзектілігі:

«Кітапхана» экономикалық ақпараттық жүйесі мәліметтер базасын басқаратын программа
Программа ПЭВМ операторының еңбегін толығымен автоматтайды: автоматты түрде
Программаны қолдану барасында алынған және қалған кітаптардың мәліметтер
1 «КІТАПХАНА» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ПРОЕКТІСІ

1.1 Экономикалық ақпараттық жүйе түсінігі

Экономикалық ақпараттық жүйе бұл функциялары белгілі бір
АЭЖ мәліметтерді баптаудың есептерін шешуге, конторалық жұмыстарды автоматтау
Экономикалық жүйе құрылымы (өнеркәсіпті кәсіпорын, саудалық өнеркәсіп, коммерциялық
Іздеу есептері өзінің спецификасына ие, және ақпараттық іздеу
Экономикалық ортада басқару обьектісі бұл экономикалық қызмет көрсетудің
1.2 Пәндік облыстың анализі

Ақпараттық жүйелердің негізгі міндеттері сұрақ-жауап түрінде іске асырылатын
Ақпарат ақпараттық жүйеде мәліметтер формасында көрсетіледі. Ол ақпараттық
Пәндік облыстың мәні. Пәндік облыстың моделі – бұл
Имеется большое количество методик описания предметной области.

Пәндік облыстың анализі мәліметтер базасында қандай ақпарат сақталатынын
Менің ақпааттық жүйемнің пәндік облысы – кітапхана.

Кітапханада сақталатын кез келген кітап келесі параметрлерге ие
1.3 MS Access-те проектілеу

Access жүйесі – мәліметтер базасын басқаруға арналған соңғы
Microsoft – қолдануы тек қолданушының қиялымен шектелетін көпқырлы
Қосымшаларды программалаусыз Access макростарын қолданумен құру. Электронды кестелер
Microsoft Access – қолданылуы тек қолданушының қиялымен шектелетін
Қолданылатын база тек бір кестеден тұрады.

1.4 BDE технологиясы

BDE (Borland Database Engine — мәліметтерге кірге мүмкіндік
ODBC-ке қосылу керек болған жағдайда Microsoft ODBC драйверлерін
BDE жүйесі BDE Administrator (BDEADMIN.EXE) көмегімен конфигурацияланады.

2. КІТАПХАНА» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ІСКЕ АСЫРЫЛУЫ

Программаның проектісі Delphi 7 мен MS Access құралдары
Мәліметтер базасын құру процессі екі қадамнан тұрады: алдымен
MS Access-те мәліметтер базасын құрайық. Қолданылатын мәліметтер базасы
Microsoft Access ортасында физикалық проектілеу орындаймыз. Кесте мен
Кесте атауы Поле атауы Мәліметтер типі Поле өлшемі
Кітаптар Кітап коды Тексттік 255

Атауы Тексттік 60

Автор Тексттік 50

Жанр Тексттік 20

Шығарылым жылы Сандық Ұзын бүтін

Беттер саны Сандық Ұзын бүтін

Сипаттамасы Поле МЕМО

Шолу Поле

бъРООППАППАекта

Иллюстрациялардың барбар/жоғы Логикалық

Кесте 1. «Кітаптар» кестесінің полелерінің қасиеттері

Псевдоним құру үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

Басқару панелінде «Администрирование» таңдаймыз. (Сурет 1)

Сурет 1. Басқару панелі

“Мәліметтер көзі (ODBC)” таңдау .(Сурет 2)

Сурет 2. Мәліметтер көзі (ODBC)

“Қолданушылық DNS”-та “Қосу” батырмасын шертеміз және “Microsoft
Сурет 3. Жаңа мәліметтер көзін құру

“Мәліметтер көзінің атауы” – мәліметтер базасының атын жазамыз.
Сурет 4. ODBC драйверін орнату

“ОК” шертеміз.

Басты форма (Forml) - Сурет 5-те көрсетілген. Ол
Сурет 5. Басты форма

Форма «Просмотр каталога» позволяет посмотреть каталог книг. На
Сурет 6. «Каталог» формасы

Және де атауы бойынша іздеу жасауға, жанры, авторы
Сурет 6. «Каталог» формасында жүргізілетін іздеу

«Редактрлеу» формасы кітаптар туралы мәліметтерді редактрлеуге, жаңа кітаптарды
Формаға мәліметтерді қосу DBNavigator компонентінің «+» батырмасын
Сурет 7. «Редактировать» формасы

«Программа жайлы» формасы программа авторы туралы ақпараттан тұрады.
Сурет 8. «Программа жайлы» формасы

ҚОРЫТЫНДЫ

Берілген курстық проектіде «Кітапхана» экономикалық ақпараттық жүйесінің бапталуы
Жасалған жұмыстың басты нәтижесі – мәліметтер базасын қолдану
Қорытындысында, құрылған программа – қолдануында қарапайым және
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ

Диго С.М. Базы данных: проектирование и использование. Учебное
Кузин А.В., Демин В.М.Разработка баз данных в системе
Тиори Т., Фрай Дж. : Проектирование структур баз
Гофман В., Хомоненко А.: Delphi 6 в подлиннике.
Пестрнков В. М., Маслобоев А. Н.: Delphi на
Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических
Дунаев С. В. Доступ к базам данных и
Сигнор Р., Стегман М. О. Использование ODBC для
Фленов М.Е. Библия Delphi. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
ҚОСЫМША А

//Проекті файлы

program Project1;

uses

Forms,

Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1},

Unit2 in 'Unit2.pas' {Form2},

Unit3 in 'Unit3.pas' {Form3},

Unit4 in 'Unit4.pas' {Form4},

Unit5 in 'Unit5.pas' {Form5},

Unit6 in 'imgUnit6.pas' {Form6};

{$R *.res}

begin

Application.Initialize;

Application.CreateForm(TForm1, Form1);

Application.CreateForm(TForm2, Form2);

Application.CreateForm(TForm3, Form3);

Application.CreateForm(TForm4, Form4);

Application.CreateForm(TForm5, Form5);

Application.CreateForm(TForm6, Form6);

Application.Run;

end.

//Unit 1

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Grids, DBGrids, DB, DBTables, Menus, jpeg, ExtCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Table1: TTable;

Table1_: TIntegerField;

Table1BDEDesigner: TStringField;

Table1BDEDesigner2: TStringField;

Table1BDEDesigner3: TIntegerField;

Table1BDEDesigner4: TStringField;

Table1BDEDesigner5: TIntegerField;

Table1BDEDesigner6: TMemoField;

Table1BDEDesigner7: TBlobField;

DataSource1: TDataSource;

Image1: TImage;

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

procedure N1Click(Sender: TObject);

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure N4Click(Sender: TObject);

procedure Image1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

uses Unit3, Unit4, Unit5, Unit6;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);

begin

form3.show;

end;

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);

begin

form4.show;

end;

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);

begin

form6.show;

end;

Unit 3 unit Unit3;

//interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, DB, Grids, DBGrids, DBTables;

type

TForm3 = class(TForm)

Table1: TTable;

DBGrid1: TDBGrid;

DataSource1: TDataSource;

Table1_: TIntegerField;

Table1BDEDesigner: TStringField;

Table1BDEDesigner2: TStringField;

Table1BDEDesigner3: TIntegerField;

Table1BDEDesigner4: TStringField;

Table1BDEDesigner5: TIntegerField;

RadioGroup1: TRadioGroup;

RadioButton1: TRadioButton;

RadioButton2: TRadioButton;

RadioButton3: TRadioButton;

Label1: TLabel;

Edit1: TEdit;

RadioButton4: TRadioButton;

procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);

procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);

procedure RadioButton3Click(Sender: TObject);

procedure RadioButton4Click(Sender: TObject);

procedure Edit1Change(Sender: TObject);

procedure Table1FilterRecord(DataSet: TDataSet; var Accept: Boolean);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form3: TForm3;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm3.RadioButton1Click(Sender: TObject);

begin

Table1.IndexFieldNames:='Автор';

end;

procedure TForm3.RadioButton2Click(Sender: TObject);

begin

Table1.IndexFieldNames:='Жанр';

end;

procedure TForm3.RadioButton3Click(Sender: TObject);

begin

Table1.IndexFieldNames:='Код_книги';

end;

procedure TForm3.RadioButton4Click(Sender: TObject);

begin

Table1.IndexFieldNames:='Год издания';

end;

procedure TForm3.Edit1Change(Sender: TObject);

begin

Table1.Filtered := false;

Table1.Filtered := true;

end;

procedure TForm3.Table1FilterRecord(DataSet: TDataSet;

var Accept: Boolean);

begin

Accept := (Edit1.Text = '') or (Pos(AnsiUpperCase(Edit1.Text), AnsiUpperCase(Table1.FieldByName('Наименование').AsString))=1);

end;

procedure TForm3.RadioButton1Click(Sender: TObject);

begin

ADOTable1.IndexFieldNames:='Автор';

end;

procedure TForm3.RadioButton2Click(Sender: TObject);

begin

ADOTable1.IndexFieldNames:='Жанр';

end;

procedure TForm3.RadioButton3Click(Sender: TObject);

begin

ADOTable1.IndexFieldNames:='Код_книги';

end;

procedure TForm3.RadioButton4Click(Sender: TObject);

begin

ADOTable1.IndexFieldNames:='Год издания';

end;

procedure TForm3.Edit1Change(Sender: TObject);

begin

ADOTable1.Filtered := false;

ADOTable1.Filtered := true;

end;

procedure TForm3.Table1FilterRecord(DataSet: TDataSet;

var Accept: Boolean);

begin

Accept := (Edit1.Text = '') or (Pos(AnsiUpperCase(Edit1.Text), AnsiUpperCase(ADOTable1.FieldByName('Наименование').AsString))=1);

end;

//Unit 4

unit Unit4;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, DB, DBTables, DBCtrls, Mask, ExtCtrls;

type

TForm4 = class(TForm)

DBNavigator1: TDBNavigator;

DBImage1: TDBImage;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

DataSource1: TDataSource;

Table1: TTable;

Button1: TButton;

DBEdit1: TDBEdit;

DBEdit2: TDBEdit;

DBEdit3: TDBEdit;

DBEdit4: TDBEdit;

DBEdit5: TDBEdit;

DBEdit6: TDBEdit;

DBMemo1: TDBMemo;

procedure FormCreate(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form4: TForm4;

implementation

{$R *.dfm}

//Unit6

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls;

type

TForm6 = class(TForm)

Image1: TImage;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

procedure Image1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form6: TForm6;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject);

begin

if OpenPictureDialog1.Execute then

DBImage1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);

end;

2


Написать комментарий
Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


Бұл сайтта Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қазақ тіліндегі рефераттар мен курстық және дипломдық жұмыстар ұсынылған. Қазіргі таңда www.topreferat.com.kz сайтының қазақ тіліндегі жұмыстар базасы бүкіл интернеттегі ең үлкен база болып табылады! Біздің базадағы жұмыстар саны 15000-нан асады. Біз бұл жетістікпен тоқтап қалмаймыз! Біз базамызды одан әрі толықтырамыз.
» » Кітапхана автоматтандырылған жұмыс орнының әзірлемесі курстық жұмыс

© 2011-2016 Скачать бесплатно на topreferat.com.kz курсовые, дипломные и рефераты на телефон, на планшет и на компьютер.
При копировании материала активная ссылка на источник обязательна.


Мнение посетителей:
 

После 9 класса Вы:

Пойду в 10, 11, закончу школу полностью
Пойду в Колледж
Пойду в ПТУ
Пойду работать
Снова пойду в 9 класс

 
 
Похожие:
 • Тағайындау есебін Т.Е.Венгер әдісімен шешу курстық жұмыс
 • Сырттай оқу бөлімінің жұмысын автоматизациялау курстық жұмыс
 • Мәтіндерді шифрлау курстық жұмыс
 • Кластар иерархиясы, мұрагерлік, полиморфизм курстық жұмыс
 • Кинотеатр деректер базасын құру курстық жұмыс
 • Кафедра деректер базасы курстық жұмыс
 • Емхана автоматтандырлыған жұмыс орны курстық жұмыс
 • Дәріхана жұмысын автоматтандыру курстық жұмыс
 • Деканат деректер қоры курстық жұмыс
 • Банк депозиттері мәліметтер базасы курстық жұмыс
 • Аптека жұмысының мәліметтер қорын құру курстық жұмыс
 • Автосалон мәліметтер базасы курстық жұмыс
 • Delphi бағдарламалау ортасында тест құрастыру курстық жұмыс
 • Мәліметтер базасындағы футбол командалары реферат
 • Дельфидегі мультимедия реферат
 • АТС жүйесі реферат
 • АЖО еңбектің электрондық биржасы реферат
 • АЖО валюта айырбастау пункті реферат
 • Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері реферат
 • Delphi жүйесінде Суретті жина ойынын құрастыру реферат