TOPREFERAT.COM.KZ - Қазақша рефераттар

войти на сайт

вход на сайт

Логин: :
Пароль :

Забыл пароль Регистрация

Бюджеттік бағдарламалардың орындауы тиімділігіне бақылау
Бюджеттік бағдарламалардың орындауы тиімділігіне бақылау
0
Раздел: Қаржы | Автор: Админ | Дата: 30-09-2015, 14:00
Загрузок: 1455
Тиімділікке бақылау жүргізген кезде 6.12.2001 ж. «Бюджеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен, 29. 05. 2002 ж. №592 «Республикалық және жергілікті бюджеттердің жобаларын жасау тәртіптерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметтінің Қаулысымен, бюджеттік бағдарламалардың Төлқұжаттарын республикалық бюджеттік бағдарламалардың басқарушылармен бекіту ту­ралы және жергілікті атқарушы органдардың шешімімен бюджеттік бағдарламалардың Төлқұжаттарын бюджеттік бағдарламалардың басқарушысымен бекіту туралы ҚР Үкіметінің Қаулысымен, 30 сәуір 2003 ж. №75 « Бюджеттік бағдарламаларды басқарушылардың бюджеттік хабарлама­ларды құру тәртіптерін бекіту туралы» Қазақстан Республика­сы экономика және бюджеттік жоспарлау бұйрығын қолдану қажет.


Бюджеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалау келесілердің негізінде жасалады:


— бюджеттік бағдарламалардың төлқұжаттарының;


— қаржыландыру жоспарының;


— қызмет көрсетулердің, жұмыстардың орындалуын және т.б. куәландыратын құжаттардың;


— республикалық және жергілікті  бюджет  есебінен құрылған мемлекеттік ұйымдардың  кредиторлык берешегі туралы есеп;


— Тауарды жеткізушілердің мемлекеттік ұйымдардың бекіткен келісімшарттарының;


— т.б. құжаттардың (таңдалған критерийлердің көрсеткіштерін көрсететін).


Бақылау кезінде бюджеттік бағдарламалардың алдына қойылған шаралар мен мақсатқа жету қалай жүзеге асатындығын көрсету қажет (көрсетілген қызметтердің сапасы, олардың сапасымен тұрғындардың қанағатталуы, мақсатқа жетудің ең үнемді әдісін таңдау, бюджеттік қаражаттарды үнемдеу немесе артығымен жұмсау, бағдарламаның сандық көрсеткіштері).


Бағдарламаларды орындау критерийлері келесі түрлерге бөлінеді:


а) бағдарламаның сандық қорытындысы — бұл қандай тауарлар және қанша тауар жекізілетіні жөніндегі көрсеткіштер. Бюджеттік бағдарламаларды бағалау үшін жалпы көрсеткіштермен жай көрсеткіштердің байланысын көрсету қажет. Мысалы, «Туберкулез» бағдарламасы сандық кри­терий — емделген аурулар санын олардың жалпы санымен салыстырғанда, жату орындарының саны мен олардың толтырылуы және т.б.


ә) сапа критерийі бекітілген талаптарға жауап беретін көрсетілген қызметтердің бөлігі сияқты факторларды кіргізеді. Сапа критерийі алынған қорытынды қалай бағаланатынын көрсетеді. Мысалы, қызмет көрсету, қабылдайтын адамның қанағаттануы, орындалған жұмыс сапасы, қателер, бұзушылықтар, клиенттердің арыздарының саны және т.б. Егер бұл бағдарлама сапалары критерийлердің түрлерімен өлшенетін әр түрлі жұмыстарды қарастырса, критерийлерді жұмыстардың түрлері бойынша келтіру қажет.


Мысалы, «Қайта ұйымдастыру және банкроттық процедурасын жүргізу» бағдарламасы. Сапа критерийлері — процедураны жүргізген кезде заңдылықты сақтау деңгейі, өзінің міндеттерінің, қайта ұйымдастыруға және банкроттыққа жа­татын ұйымның орындауларының пайыздық мөлшері, жалпы жоспарланған көлемде ұйымдардың қайта ұйымдастыруға және банкроттыққа ұшыраған бөлігі;


б) бағдарламаны орындаудағы қаржылық тиімділік критерийлері — көрсетілген қызметтердің, орындалған жұмыстардың бір бірлігіне келетін шығындар көлемімен өлшеу. Қаржылық тиімділік критерийі аз шығындармен қаншалықты үнемді бағдарлама орындалатыны анықталуы қажет. Бағдарламаны орындауының тиімділік критерийі бағдарламаның сандық ресурстармен және оларды өндіруге қажетті ресурстар көлемінің арасындағы байланысты орнатады. Әдетте, олар индекс, қатынас, бірліктің бағасы не­месе салыстырудың т.б. формаларында келтіріледі. Мыса­лы, «Мамандарды орта арнайы оқу орындарында дайындау» бағдарламасы. Бағдарламаны орындаудың қаржылық тиімділігі: бір оқушыны орташа оқыту бағасы;


в) мезгіл критерийі. Берілген критерий бағдарламадан қандай уақыт аралығында болған және болатын қорытындының немесе қандай да бір қызмет көрсетулердің немесе орындалған жұмыстардың орташа ұзақтығы қандай екенін анықтайды. Егер бағдарлама бірнеше түрлі жұмыстарды мезгілдік көрсеткіштерінің түрлерімен бірге қарастырса, онда барлық критерийлерді жұмыстардың түрлері бойынша келтіру қажет.


Мезгілдік критерийлерді қолдануға мынадай мысалдар келтіруге болады:


—  сауалнаманың жауабын алу кезіндегі күту уақыты;


—  жедел жұмыстарды қарастыру кезіндегі күту уақыты;


—  алынған арыздарды өңдеу уақыты;


—  қызмет көрсету үшін орташа уақыт;


—  белгілі бір уақыт аралығында алынған сандық қортындылар.


1-мысалы, «Инфекцияны алдын — ала емдеу және онымен күресу» бағдарламасы. Мезгілдік критерийі: санитарлық өңдеудің орташа ұзақтығы, бөлек аймақтарда санитарлық эпидемиологиялық жұмыстардың өткізілуін күтудің орташа ұзақтығы.


Осы кезде мезгілдік критерийді барлық бағдарламаларға анықтаудың қажеті жоқ;


г) нәтижелілік критерийі. Нәтижелілік критерийі — бұл бағдарлама қандай деңгейде қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетуді көрсететін көрсеткіштер. Кейбір бағдарламалар олар жүзеге аспас бұрын бірнеше жыл қажет етеді. Осымен байланысты бұл критерий бағдарламаның жүзеге асу жылы бойынша анықталуы қажет.


2-мысал, «Жоғары оку орнында мамандарды дайындау бағдарламасы.


Нәтижелілік критерийі: мемлекеттік ұйымдарды белгілі бір мамандық бойынша жоғары кәсіби мамандармен қамтамасыз ету, ұлттық экономиканың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін белгілі бір бағыттар бойынша мамандардың санын көбейту.


3-мысал, «Көшелердің құрылысы» бағдарламасы».


Нәтижелілік критерийі: елді мекендер арасында автокөліктердің өтуін көбейту, автокөліктер ағынын жаңа жолға көшіруге байланысты басқа жолдардың автокөліктермен басым болу деңгейі.


Бағдарламаларды орындау критерийлерін анықтау кезінде келесідей талаптарды сақтаған жөн:


1) орындау критерийлері бағдарламасының мақсаты мен міндетіне бағытталуы керек;


2) критерийлерді орындау бағдарламаның белгілі бір уақыт аралығында жүзеге асуын бағалауға мүмкіндік беру керек;


3) орындау критерийлерін анықтаған кезде бағдарламаны жүзеге асыру мезетінде қол жеткізген мәліметтерді қолдану;


4)орындау критерийі бағдарламасын жүзеге асыру кезінде қол жеткен өзгерістердің динамикасын көрсету керек;


5)орындау критерийін анықтаған кезде ақпаратты қолданушыларға түсінікті терминдер мен түсініктемелерді қолдану;


6) орындау критерийі нақты түрде құрастырылуы керек;


7)орындау критерийлері көбінесе толық және сенімді болу керек, оларды оңай алу ұстанымы бойынша таңдаудың қажеті жоқ;


8) бағдарламаның жүзеге асыру мезеті ішінде орын­дау критерийлерінің салыстырмалығын және сабақтастылығын сақтау қажет.


Сонымен қатар өткізілген тексерістің қорытындысы ту­ралы есептілікте келесілерді көрсеткен жөн:


— белгіленген мерзімде жоспарланған шараларының орындалмау жағдайлары бар ма және бюджеттік бағдарламалар шараларының уақытында орындалмау себептерін анықтау;


— берілген бағдарлама бойынша ағымдағы уақытқа болған жағдайларды көрсету, сонымен қатар берілген бағдарламаның немесе осы сұрақ және осы сұрақтың нәтижесі бойынша басқа бағдарламаның жүзеге асуы кезіндегі қабылданған шаралар;


— ұсынылған бағдарламаға байланысты қабылдауға жоспарланған қажет т.б. шаралар және күтілетін нәтиже;


— осындай қажеттілікпен бағдарламаларды дәйектілікпен және қаржылық ресурспен орындау критерийлері бойынша салыстырмалы кестелерді қосымша енгізіп, көрсету;


— берілген бағдарламаны қаржыландырылуды қыскартудан немесе тоқтатқаннан болатын нәтиже;


— берілген бағдарламаны жүзеге асырғаннан болатын теріс салдар және  басқа ведомстволардың, ұйымдардың және қоғамдардың осы сұрақ бойынша көзқарастары;


— республикалық немесе жергілікті бюджеттің қаражаттары есебінен берілген бағдарламаның жүзеге асу қажеттілігін және берілген бағдарламаны қаржыландыру көздерін негіздеу;


— мүмкін болғанша берілген бағдарламаның орында­луын басқа ұйымдарда өткізілетін жұмыстармен, шаралармен, басқа мемлекеттік ұйымдардың сондай бағдарламаларымен, сонымен қатар шет мемлекеттердегі әлемдік стандарттармен немесе нарықтық жағдайдағы берілген жұмыс, қызметтердің түрлерін орындауға қойылатын талаптармен салыстырмалы талдауын өткізу қажет.


—  әр варианттың оң және теріс жақтарын сипаттай отырып, белгіленген мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асырудың баламалы варианттары.

Написать комментарий
Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


Бұл сайтта Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қазақ тіліндегі рефераттар мен курстық және дипломдық жұмыстар ұсынылған. Қазіргі таңда www.topreferat.com.kz сайтының қазақ тіліндегі жұмыстар базасы бүкіл интернеттегі ең үлкен база болып табылады! Біздің базадағы жұмыстар саны 15000-нан асады. Біз бұл жетістікпен тоқтап қалмаймыз! Біз базамызды одан әрі толықтырамыз.
» » Бюджеттік бағдарламалардың орындауы тиімділігіне бақылау

© 2011-2016 Скачать бесплатно на topreferat.com.kz курсовые, дипломные и рефераты на телефон, на планшет и на компьютер.
При копировании материала активная ссылка на источник обязательна.


Мнение посетителей:
 

После 9 класса Вы:

Пойду в 10, 11, закончу школу полностью
Пойду в Колледж
Пойду в ПТУ
Пойду работать
Снова пойду в 9 класс

 
 
Похожие:
 • Бюджет ұғымыны жалпы түсінік
 • Қаржы секторын дамыту проблемалары және оларды шешу жолдары
 • Аймақтық бюджеттің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері
 • Аймақтық бюджетті ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі
 • Мемлекеттік мекемелердегі қаржыландыру жоспарын құрастыруға бақылау
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыру
 • Қазақстандағы бюджеттік жүйенің мәселелері мен болашағы (1 - бөлім)
 • Мемлекеттік бюджетті қалыптастыру механизмі (1 - бөлім)
 • Қаржы жүйесін ұйымдастыру курстық жұмыс
 • Мемлекеттің шығыстары мен кірістері курстық жұмыс
 • Мемлекет шығыстарының мәні мен сыныптамасы курстық жұмыс
 • Аймақтың тұтастай бағдарламалары курстық жұмыс
 • Мемлекеттік қаржылық бақылау курстық жұмыс
 • Бюджеттік жоспарлау негіздері курстық жұмыс
 • Бюджет құқығы реферат
 • Қаржылық бақылауды ұйымдастыру реферат
 • Қазақстан Республикасының бюджеті реферат
 • Францияның қаржы және бюджет жүйесі реферат
 • Мемлекеттік бюджет жүйесі реферат
 • Бюджет баланс реферат