TOPREFERAT.COM.KZ - Қазақша рефераттар

войти на сайт

вход на сайт

Логин: :
Пароль :

Забыл пароль Регистрация

Бұрғылау қондырғысын таңдап алу курстық жұмыс
Бұрғылау қондырғысын таңдап алу курстық жұмыс
0
Раздел: Мұнай | Автор: Админ | Дата: 9-04-2015, 18:00
Загрузок: 1865

“Бұрғылау жабдықтары” пәні бойынша курстық жұмысқа

Қурстық жұмыстың тақырыбы : Бұрғылау қондырғысын таңдап алу

Кіріспе

1.Бұрғы қондырғысын таңдап алу.

1.1.Бұрғы қондырғысының негізгі параметрлері.

1.2.Бұр,ы қондырғысының жүк көтерігш бөлігін таңдап алу.

1.2.1.Бұрғылау мұнарасын таңдап алу.

1.2.2.Тәл жүйесін таңдап алу.

1.2.3. Лебедканы (шығырды) таңдап алу.

1.2.4. Сағалық жабдықтарды таңдап алу.

1.2.5. Ұңғы сағасының жабдықтары.

2.Жуу сұйықтарын дайындау және тазарту қондырғылары.

2.1.Жуу сұйықтарын дайындау қондырғылары.

2.2.Жуу сұйықтарын тазарту қондырғылары.

2.3.Сұйық химиялық реагенттерді сақтау блогы.

2.4.Ұңғы толтыру құрылғысы.
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: - бет
Пәні: Мұнай

-----------------------------------------------------------------------------------

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ

 “Бұрғылау жабдықтары” пәні бойынша курстық жұмысқа

Қурстық жұмыстың тақырыбы : Бұрғылау қондырғысын таңдап алу

Кіріспе

1.Бұрғы қондырғысын таңдап алу.

1.1.Бұрғы қондырғысының негізгі параметрлері.

1.2.Бұр,ы қондырғысының жүк көтерігш бөлігін таңдап алу.

1.2.1.Бұрғылау мұнарасын таңдап алу.

1.2.2.Тәл жүйесін таңдап алу.

1.2.3. Лебедканы (шығырды) таңдап алу.

1.2.4. Сағалық жабдықтарды таңдап алу.

1.2.5. Ұңғы сағасының жабдықтары.

2.Жуу сұйықтарын дайындау және тазарту қондырғылары.

2.1.Жуу сұйықтарын дайындау қондырғылары.

2.2.Жуу сұйықтарын тазарту қондырғылары.

2.3.Сұйық химиялық реагенттерді сақтау блогы.

2.4.Ұңғы толтыру құрылғысы.

Негізгі мәліметтер.

1.Ұңғы тереңдігі (LҰ),м........................................................................2200

2.Бұрғылау құбырлары: ұзындығы LБ,м............................................2100

1м салмағы qБ Н/м.......................................216

3.Ауырлатылған бұрғылау құбырлары: ұзындығы LА,м...................100

1м салмағы qБ, Н/м.......................................1560

4.Бұрғылау ерітіндісінің ұзындығы (Ж, кг/м3......................................1280

5.Тәл жүйесінің жабдықталуы...............................................................4(5

6.Ауыр шегендеу тізбегінің салмағы РШ, кН........................................420

7.Қабат қысымы Рқ, МПа........................................................................12

КІРІСПЕ

Мұнай мен газ өндіру көлемінің өсуі жаңа кен
Бұрғылау және мұнай-газ өндіру мекемелері жаңа қажетті жабдықтармен
Бұрғылау және мұнай-газ өндіру өнеркәсіпшіліктерінде ұңғыны бұрғылауға, мұнай
Курстық жұмыс негізгі бір бөлімнен тұрады: ұңғыңы бұрғылау
1.БҰРҒЫ ҚОНДЫРҒЫСЫН ТАҢДАП АЛУ

1.1. Бұрғы қондырғысының негізгі параметрлері

Бұрғы қондырғысы және оның әрбір бөліктері әр түрлі
Сонымен қатар, негізгі параметрлердің ішінен, басқа да сыртқы
Бұл көрсеткіш басқаларына қарағанда бұрғы қондырғысының басты параметрі
Бұрғы қондырғысының ілмегіндегі нақтылы және максимальді жүк көтергіштігін
Бұрғы қондырғысы тұтылудың алдын алу, шегендеу құбырлар тізбегін
1.2. Бұрғы қондырғысының жүк көтергіш бөлігін таңдап алу

1.2.1.Бұрғы мұнарасын таңдап алу

Бұрғы мұнарасы оның екі параметрі – максимальді жүк
Мұнараға әсер ететін салмақ төмендегі формуламен анықталады

Рм=Pіл+Pтж+Pқоз+Pкрон=779,2+45+114,84+25=964,04 кН (1)

Мұнда

Pіл – ілмектегі салмақ, кН;

Pтж – тәл жүйесінің қозғалмалы бөлігінің салмағы, кН
Рқоз- тәл арқанының қозғалмайтын шетіндегі созылу күші;

Pкрон – кронблок салмағы, кН;

Ілмектегі салмақ бұрғылау немесе шегендеу құбырлар тізбегінің ең
Ұсталып қалу және басқа да күштерді есептегендегі бұрғылау
Pіл=Рбс=Во(qбLб+qаLа+Pтқ)+Pжқ=1,197((216(2100+1560(100+0)+49,6=

=779,2 (2)

Во=кскұ(1-(ж/(бол)=1,1(1,3(1-1280/7850)=1,197

Мұнда

кс- тізбектің ұңғы ішімен қозғалу кезіндегі қарсы әсер
ескеретін коэффициент, практикалық есептеуде кс=1,1÷1,3;

кұ-тізбектің тартылып және ұсталып қалу мүмкіндігін ескеретін

коэффициент, есептеу кезінде оның мәнін 1,3 деп қабылдауға
болады;

ρж, ρбол- жуу сұйығы және бұрғылау құбыры материалының
тығыздықтары, кг/м3;

qб,qа-бұрғылау және ауырлатылған бұрғылау құбырларының 1

метрінің салмағы, кН/м;

Lб,Lа-бұрғылау және ауырлатылған құбырлар ұзындығы,м;

Ржқ-жетке құбыр салмағы, кН;

Ртқ-түптік қозғалтқыш салмағы, кН;

Ұңғыдағы шегендеу тізбегінің салмағынан болатын күш

Ршт=Bo(q1L1+q2L2+…+qnLn)=BoPш=1,197(420=502,74 кН (3)

Рш- ең ауыр шегендеу тізбегінің салмағы, кН.

Тәл арқанының қозғалатын және қозғалмайтын бөлігінің тартылуынан болатын
Р1=Рст/n(тж=(Ріл+Ртж)/ n(тж=(779,2+45)/6,1(0,85=158,9585 кН (4)

n-тәл жүйесінің жұмысшы ішектер саны

n=mPст/Рбел=5(824,2/671,9=6,1 (5)

m- тәл арқанының беріктік қоры, (m=3÷5);

Рбөл- арқанның бөлшектенуіне түсірілетін күш, кН. Оны анықтау
ηтж- тәл жүйесінің жабдықталуына қатысты пайдалы әсер коэффициенті
Арқанның қозғалмайтын шетіндегі тартылу күшін (Р2) төмендегі формула
Р2=(Рст(тж)/n=(824,2(0,85)/6,1=114,84 кН (6)

Кронблок салмағы шамамен Ркрон= 25кН.

Мұнара биіктігі свеча ұзындығына қатысты және төмендегі формула
Н=Lсв(1,4÷1,7)=30(1,55=37,4 (7)

Lсв- свеча ұзындығы, м.

1.2.2. Тәл жүйесін таңдап алу

Тәл жүйесін таңдау кронблокқа түсірілген күш бойынша жүргізіледі

ΣРкрон= Рст+Ркрон=824,2+25=849,45 кН (8)

1.2.3. Лебедканы таңдап алу

Лебедканы таңдау оның жүк көтергіштігі арқылы жүргізіледі. Ол
Р1Р1-(4) формула арқылы анықталады;

Рхр-лебедканың құжатындағы жүк көтергіштігі, кН (3-кесте).

Есептеулер нәтижелері (1-9 формулалар) арқылы бұрғы қондырғысының түрін
Есептеулер нәтижесінде бұрғылауға ең оптимальды БУ-2500ДГУ бұрғы қондырғысы
БУ-2500ЭУ бұрғы қондырғысының техникалық сипаттамалары

Ілмектегі жүк көтергіштік, кН 1400

Шартты бұрғылау тереңдігі,м 2500

Тағайындалған қозғалтқыш қуаты, кВт 990

Көтеру жылдамдығының саны 4

Лебедка барабанындағы тәл арқанының қозғалмалы бөлігінің тартылу күші,
Тәл жүйесінің жабдықталуы 4(5

Лебедка жетегінің қуаты, кВт 550

Бұрғы сорабының саны 2

Бұрғы сорабының қуаты, кВт 1260

Сораптан шығатын ең жоғары қысым, МПа 25

Сораптың ең жоғары сұйық айдау өнімділігі, м3/с 0,042

Мұнараның түрі мен шифрі А-тәрізді, мачталы

Мұнараның пайдалы биіктігі,м 42,2

Бұрғы қондырғысының салмағы, тс 378,8

1.2.4. сағалық жабдықтарды таңдап алу

Бұрғылау жұмыстары, байқау және ағыныға сынау кезінде ұңғы
Превентор гидравликалық басқару жүйесі арқылы арнайы пульттен басқарылады.
Ұңғы сағасын саңылаусыздандыру үшін қолданылатын, атқылауға қарсы жабдықтар
Әмбебап превенторларда ұңғы оқпаны, тұлғаға бекітілген арнайы резеңке
Айналмалы автоматты превенторлар бұрғылау кезінде ұңғының сағасын автоматты
Превенторлардың түрлері мен негізгі параметрлері МЕСТ 13862-80 бойынша
1-екі превенторлы, екі шығару желілі, бір крестовиналы;

2-үш превенторлы, екі шығару желілі, бір крестовиналы;

3-үш превенторлы, екі шығару желілі, екі крестовиналы;

4-үш превенторлы, үші шығару желілі, екі крестовиналы;
Атқылауға қарсы қолданылатын жабдықтарды сағаға орналастырғаннан кейін, 4-кестеде
1.2.5. Ұңғы сағасының жабдықтары

Пайдалану тізбегін түсіріп, цементтеу және цементтеу сапасын тексергеннен
Шегендеу тізбегінің ішіндегі цемент ерітіндісінің тұрған орны анықталғаннан
1-кесте

ЛК-РО түрлі тәл арқанының негізгі өлшемдері

Арқан диаметрі 100 м арқанның салмағы, кг Арқанның
Сымдардың беріктігінің есептік төмендеуі, кгс/мм2

160 170 180

25 266 40880 434440 45990 Металл

28 388 51570 54800 58020 Металл

32 415 63230 67190 71140 Металл

35 505 76730 81530 86320 Металл

38 598 91830 9700 102750 Металл

25 245 35650 37880 40110 Органикалық

28 300 45240 48070 50900 Органикалық

32 380 55700 59190 62670 Органикалық

35 464 67180 71380 75580 Органикалық

38 545 79610 84580 89560 Органикалық

2-кесте

Тәл жүйесінің пайдалы әсер коэффициентінің мәндері (ІЖҚ үшін)

Тәл жүйесінің жабдықталуы 3х4 4х5 5х6 6х7

Тәл жүйесінің ПӘК-ті 0,85-0,92 0,81-0,89 0,77-0,87 0,74-0,84

4-кесте

Атқылауға қарсы қолданылатын оқпан бөлігінен

шартты өтуі, мм Рж кезіндегі сынақтық қысым, МПа

14 21 35 70 105

(350 2,0Рж 1,5Рж

>350 1,5Рж 2,0Рж 1,5Рж

2. ЖУУ СҰЙЫҚТАРЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ.

2.1. Жуу сұйықтарын дайындау қондырғылары.

Ұңғылары бұрғылауда қолданылатын жуу сұйықтары төмендегідей қызметтер атқаруы
Ұңғыны бұрғыланылған тау жыныстарынан тазарту және жер бетіне
Жуу сұйықтары айналымы тоқтай қалған жағдайларда, тау жыныстары
Бұрғы қашауларын салқындату және тау жыныстарының талқандалуын жеңілдету;

Ұңғы қабырғасына кері қысым түсіру;

Гидравликалық түптік қозғалтқыштарға қуат беру;

Өнімді қабаттарды ашуда, олардың өткізгіштік қасиетін сақтауды қамтамасыз
Жуу сұйықтарын дайындау механикалық араластырғыштар мен гидравликалық қоспалауыштар
Жуу сұйықтарын дайындауда, ұнтақ сазбалшық материалдары қолданылады. Осы
Ерітінді дайындау блогы рамасына екі цилиндрлі телескоптық қалбыр
Пневматикалық жүк түсіру тетігі гидроқоспалауышпен (17) бірге жуу
Жалпы жуу сұйығы механикалық араластырғыштарда (сазбалшық араластырғыштарда) дайындалады.
Сазбалшық араластырғыштарда жуу сұйығы мезгіл-мезгіл немесе тоқтаусыз дайындалады.
13-кесте

Параметрлер Сазбалшық араластырғыштың түрі

Г2П2-4 МГ2-4

Барабанның сыйымдылығы, м3 4 4

Біліктер саны 2 2

Біліктің айналу жиілігі, айн/мин. 70 95

Қозғалтқыш қуаты, кВт 21,5 21,5

Өнімділігі, м3/сағ. 2-4 2-4

Массасы, кг. 3900 3565

Сазбалшық араластырғыштарға қарағанда, ФСМ-3, ФСМ-7 фрезерлік-ағын диірмендерін (31-сурет)
Фрезерлік-ағын диірмені екіге бөлінген металл қалбыр түрінде дайындалған:
Фрезерлік-ағын диірмені жуу сұйықтарын ауырлату, сонымен қатар оларға
2.2. Жуу сұйықтарын тазарту қондырғылары.

Ұңғыдан шыққан жуу сұйығы қайтадан қолданылады. Ол үшін,
Жуу сұйығына қосылған тау жыныстарының бөлшектері, оның технологиялық
Жуу сұйықтарын тазарту үшін әр түрлі механикалық қондырғылар
Жуу сұйықтарын тазартуда үш сатылы тазарту жүйесі қолданылады
Дірілдеуіш елек жуу сұйықтарын тазартуда бірінші саты қондырғысына
Бұрғылау практикасында бір қабатты қоспарланған дірілдеуіш електер СВ-2
СВ-2 дірілдеуіш елегінің тор тесіктерінің өлшемі 1х5 мм-дегі
Гидроциклондық шлам айырғыш. Гидроциклонның (34-сурет) жұмыс істеу принципі
Гидроциклонды шлам айырғыштар – құм және ылай айырғыш
Жуу сұйықтарын газсыздандыру. Жуу сұйықтарының газдануы бұрғылау процесін
Газ жуу сұйығына бос, еріген немесе сұйық күйінде
Газ сепараторы (35-сурет) монифольд жүйесі, клапандар және приборлармен
Қазіргі кезде қолданылатын сепараторлардың сыйымдылығы 1-4м3 және 1,6
3.3. Сұйық химиялық реагенттерді сақтау блогі

Сұйық химиялық реагенттерді сақтау үшін жабық цилиндірлі және
3.4. Ұңғы толтыру құрылғысы

Бұрғылау құбырлары тізбегін көтеру барысында, ұңғы ішіндегі сұйық
Ұңғыны толтырып отыру үшін бұрғы немесе қосалқы сораптар
Бұрғылау бригадасының жұмысн жеңілдету үшін, әртүрлі ұңғы толтыру
МАЗМҰНЫ

Кіріспе...................................................................................................

1.Бұрғы қондырғысын таңдап алу............................................................

1.1.Бұрғы қондырғысының негізгі параметрлері....................................

1.2.Бұрғы қондырғысының жүк көтерігш бөлігін таңдап алу................

1.2.1.Бұрғылау мұнарасын таңдап алу......................................................

1.2.2.Тәл жүйесін таңдап алу.....................................................................

1.2.3. Лебедканы (шығырды) таңдап алу..................................................

1.2.4. Сағалық жабдықтарды таңдап алу..................................................

1.2.5. Ұңғы сағасының жабдықтары..........................................................

2.Жуу сұйықтарын дайындау және тазарту қондырғылары...................

2.1.Жуу сұйықтарын дайындау қондырғылары........................................

2.2.Жуу сұйықтарын тазарту қондырғылары............................................

2.3.Сұйық химиялық реагенттерді сақтау блогы......................................

2.4.Ұңғы толтыру құрылғысы.....................................................................

Әдебиеттер тізімі..........................................................................................

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Середа Н.Г., Муравьев В.М. Основы нефтегазового дела, -М.:
Серада Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых
Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин.-М.: недра,1985.

Молчанов А.Г., Чичеров Л.Г. Нефтепромысловые машины и механизмы.-М.:
Қарауылов Ж. “Мұнай-газ ісі негіздері” пәні бойынша тіректік
Қарауылов Ж., Молдабеков М.С. “Мұнай-газ ісі негіздері” пәні


Написать комментарий
Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


Бұл сайтта Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған қазақ тіліндегі рефераттар мен курстық және дипломдық жұмыстар ұсынылған. Қазіргі таңда www.topreferat.com.kz сайтының қазақ тіліндегі жұмыстар базасы бүкіл интернеттегі ең үлкен база болып табылады! Біздің базадағы жұмыстар саны 15000-нан асады. Біз бұл жетістікпен тоқтап қалмаймыз! Біз базамызды одан әрі толықтырамыз.
» » Бұрғылау қондырғысын таңдап алу курстық жұмыс

© 2011-2016 Скачать бесплатно на topreferat.com.kz курсовые, дипломные и рефераты на телефон, на планшет и на компьютер.
При копировании материала активная ссылка на источник обязательна.


Мнение посетителей:
 

После 9 класса Вы:

Пойду в 10, 11, закончу школу полностью
Пойду в Колледж
Пойду в ПТУ
Пойду работать
Снова пойду в 9 класс

 
 
Похожие:
 • ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСІ
 • Шашыратқыш ұңғыларды тығындау
 • Шельфті меңгерудегі техникалық шаралар
 • Бұрғылау кемелері
 • Бұрғылау
 • Бұрғы қондырғысының жетегі
 • Шалқия кені мұн диплом жұмысы
 • Құмкөл кен орнындағы тереңдігі 1750 м пайдалану ұңғымасының бұрғылау тәртіб ...
 • Ащысай кен орнында 1250м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайд ...
 • Арысқұм туралы диплом жұмысы
 • Ақшабұлақ Арысқұм диплом жұмысы
 • Құмкөл кен орнында 1750м пайдалану ұңғымасы диплом жұмысы
 • Ұңғының түп маңы аймағын құм тығынынан тазарту курстық жұмыс
 • Құмкөл кен орнындағы тереңдігі 1600 метр пайдалану ұңғыма желісі курстық жұ ...
 • Мұнай мен газ кен орындарын барлау, бұрғылау мен пайдалану кезінде қолданыл ...
 • Бұрғылау тех курстық жұмыс
 • Бұрғылау қондырғысының жабдығы курстық жұмыс
 • Мұнай және газ ұңғыларын пайдалану тәсілдері реферат
 • Бұрғылау құбырлары тізбегін көтеріп–түсіру жабдықтары реферат
 • Бұрғылау құбырлары реферат